Civil Management neix a l’any 2001 amb l’objectiu d’oferir el Project Management al sector de l’Obra Civil.

La llarga experiència en Enginyeria Civil de l’equip de Civil Management, adquirida durant més de vint anys, permet oferir als nostres clients els serveis de Project Management i Consultoria al camp de l’Obra Civil, tant pública com privada.

El Project Management o Gestió Integrada de Projectes permet separar les funcions de Gestió del Projecte de les de Disseny o Direcció Tècnica. La separació d’aquestes funcions, Indispensable en projectes complexes o de gran magnitud, permet la consecució d’objectius més ambiciosos amb un nivell de risc inferior. Civil Management és una empresa de Project Management i consultoria que actua com interlocutor de la Propietat, la representa davant de tercers i coordina els diferents equips en el desenvolupament del Projecte i Obra: Disseny, Direcció Tècnica, Empreses Contractistes i altres col·laboradors.

El compromís de Civil Management és el de garantir durant les diferents fases del projecte el compliment dels objectius fixats de qualitat, cost i termini per a aconseguir un alt nivell de satisfacció dels nostres clients, salvaguardant en tot moment els seus interessos i tenint present, en tot el possible, les necessitats de l’usuari final de la infraestructura objecte del projecte.

El nostre valor afegit i garantia d’èxit es fonamenta en:

 • Alta qualificació i experiència del nostre equip.
 • Capacitat de gestió d’equips multidisciplinars.
 • Coneixement del sector de l’Obra Civil.
 • El Mètode de Gestió.
 • Enfocament de Qualitat Total a la Gestió del Projecte.
 • Independència front a tercers.

Els sectors d’experiència de Civil Management són:

 • Anàlisi d’inversions al projecte d’Obra Civil.
 • Carreteres.
 • Obres subterrànies. Túnels.
 • Obres hidràuliques.
 • Medi Ambient.
 • Urbanitzacions.
 • Infraestructures de xarxes de comunicació.
 • Planejament urbanístic.