CAP Les Borges Blanques
Resum
PROMOTOR: Gestió d'Infraestructures, S.A. (GISA)
PRESSUPOST: 3.686.508,71 €
PROJECTISTA: Jorge Moser Würth
CONSTRUCTOR: COPCISA
UBICACIÓ: Les Borges Blanques (Lleida)
ANY: 2010

Descripció del projecte

El projecte del CAP Les Borges Blanques es desenvolupa en tres plantes: Planta baixa i primera com a plantes d’ús pròpiament dit i la planta segona com a planta tècnica i amb una extensió en planta molt més reduïda.

L’edifici té forma de pinta amb un volum de 3 plantes (2 plantes d’ús + planta tècnica) que creua tota la parcel·la en sentit longitudinal i del qual neixen quatre pastilles transversals de 2 plantes.

El longitudinal es separa de la mitgera per crear un accés rodat per a les ambulàncies i els vehicles d’assistència. L’accés principal es produeix per l’Avinguda Francesc Macià. La seva formalització es materialitza mitjançant el retranqueig del volum de menys alçada creant una zona exterior pública que potencia l’accés.

A més a més, per significar aquest accés s’ha generat un volum (pati zona pediatria) que s’avança a l’alineació generant un espai exterior cobert abans de l’entrada.

Projectes similars

Aquests son alguns projectes que poden estar relacionats amb el projecte.