Aparcament soterrat al carrer Joan Güell – Can Mantega
Resum
PROMOTOR: Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (B:SM)
PRESSUPOST: 7.123.015,30€ abans IVA
PROJECTISTA: Civil Management, S.L. & Jorge Moser Würth - UTE
UBICACIÓ: Districte Sants-Montjuïc (Barcelona)
ANY: 2011-2012

Descripció del projecte

L’àmbit d’actuació de  l’aparcament ocupa aproximadament la meitat nord de l’illa a on s’ubiquen els Jardins de Can Mantega entre els c/ Joan Güell, c/ Violant d’Hongria – Reina d’Aragó i c/ Torrent de Perales. La seva planta  és rectangular, de mides 60,60 m en el sentit del c/ Joan Güell, per 74,10 m en el sentit del c/ Violant d’Hongria. Consta de dues plantes, situades de manera que la coberta estigui a la profunditat suficient per aconseguir un gruix de 1,5 terres mínim fins la cota prevista per la futura urbanització, permetent plantacions d’arbrat a sobre. El gàlib entre plantes serà de 2,70 m.

Els nuclis de comunicacions verticals (escales i ascensors) queden dins de la projecció d’aquest rectangle, així com la rampa d’accés. La rampa de sortida, per qüestions de disseny de la plaça i facilitat de la maniobra d’incorporació al vial, es situa fora de la projecció del volum principal de l’aparcament.

Per la resolució de la urbanització i el manteniment de les rasants superficials dels vials existents, s’ha considerat un canvi de pendent en el sostre i coberta de l’aparcament en el sentit transversal, coincidint amb la línia de la junta estructural.

L’entrada i la sortida de vehicles es realitzen per dues rampes diferents, de sentit únic i 4,00 metres d’amplada entre paraments, amb accés i sortida tangent a la calçada del c/ Joan Güell. L’esquema de circulació interior de l’aparcament està format per un pas central de sentit únic de circulació de 3,50 m d’ample flanquejats per passos de circulació d’usuaris de 1,00 m a banda i banda, permetent un ample de 5,50 m per facilitar la maniobra d’entrada/sortida de vehicles a les places d’aparcament. El passadís de circulació permet accedir a les fileres de places d’aparcament, disposades en bateria. La dimensió nominal de les places normals és 2,50 x 4,50 m. Les places per vehicles grans tipus furgoneta són de 2,50 x 5,00 m.

L’aparcament te dos nuclis d’accessos per a usuaris, que comunicaran les dues plantes de l’aparcament amb la superfície. Aquest posicionament s’estableix atenent la funcionalitat de les circulacions en l’aparcament i a la superfície.

Projectes similars

Aquests son alguns projectes que poden estar relacionats amb el projecte.